Darbuotojų sąrašas

Darbuotojų dirbančių įstaigoje sąrašas

 

 

Nr. Vardas, pavardė            Pareigos
1. Jurgita Miškinienė Direktorė
2. Sigutė Ramanavičiūtė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Rasa Petrauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Daiva Kasiulionienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Zita Masionienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Asta Daujotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Nijolė Stakutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Alma Kristutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Aldona Vaitkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Virginija Mickevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Irena Arbutavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
12. Renata Petkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Rasa Staniulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Ginta Dumbliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Gitana Baležentienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Tatjana Pavasarė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Daiva Plonienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
18. Rasa Šileikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Nijolė Buzienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Gabrielė Aleksandravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Gita Valatkienė Logopedė
22. Aldona Ažukienė Maitinimo organizavimo ir higienos specialistė
23. Jolanta Sketerskienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
24. Jurgita Bagdanavičienė Raštinės administratorė
25. Laima Degutienė Mokytojo padėjėja (SUP)
26. Marytė Genevičienė Mokytojo padėjėja (SUP)
27. Daiva Matonienė Mokytojo padėjėja
28. Virginija Ivaškevičienė Mokytojo padėjėja
29. Nijolė Kučinskienė Mokytojo padėjėja
30. Onutė Marčiulaitienė Mokytojo padėjėja
31. Laima Jurčiukonienė Mokytojo padėjėja
32. Nijolė Skripkiūnienė Mokytojo padėjėja
33. Erika Botvičienė Mokytojo padėjėja
34. Diana Čyvienė Mokytojo padėjėja
35. Jolanta Lasickienė Mokytojo padėjėja
36. Aušrinė Matonytė Mokytojo padėjėja
37. Sandra Žvirblytė Mokytojo padėjėja
38. Laima Gudjurgienė Mokytojo padėjėja
39. Vilma Vildienė Virėja
40. Laimutė Krupavičienė Virėja
41. Rima Kavolynienė Virėja
42. Jan Degutis Einamojo remonto darbininkas
43. Janina Reklaitienė Skalbėja-valytoja
44. Gintas Plauska Kiemsargis
45. Asta Pilypaitė Meninio ugdymo mokytoja
46. Šarūnas Klimavičius Fizinio ugdymo mokytojas

Informacija atnaujinta: 2022.03.30

QR Code Business Card