Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“

Komisijos, tarybos, darbo grupės

Taryba

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Nijolė Stakutienė Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Diana Čyvienė Narė, mokytojo padėjėja
3. Virginija Mickevičienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Gita Valatkienė Lopšelio-darželio tarybos sekretorė, narė, logopedė
5. Erika Botvičienė Narė, mokytojo padėjėja
6. Ona Marčiulaitienė Narė, mokytojo padėjėja
7. Justina Adomaitienė Narė, tėvų atstovė
8. Darius Sakevičius Narys, tėvų atstovas
9.  Rytė Kunigonė Narė, tėvų atstovė

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi įstaigoje dirbantys mokytojai.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Sigutė Ramanavičiūtė Komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Laima Kairienė Narė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
3. Nijolė Stakutienė Narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
4. Virginija  Mickevičienė Narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
5. Daiva Plonienė Narė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
6. Daiva Kasiulionienė Narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
7. Gita Valatkienė Narė, logopedė metodininkė

Vaiko gerovės komisija

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos                                                             
1. Sigutė Ramanavičiūtė Komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Aldona Ažukienė Narė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
3. Alma Kristutienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Jolita Paužienė Narė, socialinė pedagogė
5. Daiva Kasiulionienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Gita Valatkienė Komisijos sekretorė, logopedė

Etikos komisija

 Eil.Nr.             Vardas, pavardė                                                   Pareigos                                                                  
1. Gita Valatkienė Etikos komisijos pirmininkė, logopedė
2. Jolanta Sketerskienė  Etikos komisijos pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ūkiui
3. Nijolė Buzienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Darbo taryba

Eil. Nr.

Vardas, pavardė Pareigos
1. Jurgita Bagdanavičienė Darbo tarybos pirmininkė, raštinės administratorė
2. Nijolė Stakutienė  Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Virginija Ivaškevičienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

 

Informacija atnaujinta: 2022.11.28

QR Code Business Card