Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“

MOKYTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos  Kvalifikacinė kategorija
1. Rasa Petrauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Daiva Kasiulionienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
3. Daiva Plonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
4. Nijolė Stakutienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
5. Alma Kristutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Virginija Mickevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
7. Gitana Baležentienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
8. Rasa Staniulienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Elena Maslauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
10. Gita Valatkienė Logopedė Logopedė metodininkė
11. Nijolė Buzienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
12. Asta Daujotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Renata Petkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Ginta Dumbliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Tatjana Pavasarė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Lina Geraltauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė
17. Leokadija Pavilonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neatestuota
18. Viktorija Graževičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neatestuota
19. Jolita Maldonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Neatestuota
20. Irina Levendauskienė Meninio ugdymo pedagogė Vyresnioji muzikos mokytoja
21. Šarūnas Klimavičius Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas
22. Jolita Paužienė Socialinė pedagogė Mokytoja

 

Informacija atnaujinta: 2023-08-28

QR Code Business Card