Maitinimas

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Vaikai darželyje maitinami 4 kartus per dieną šiltu maistu. Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos.

Maitinti 1 dienai skiriama:

vaikui iki 3 metų – 2,30 EUR, vaikui nuo 3 metų iki 6 m. – 2,60 EUR, priešmokyklinio amžiaus vaikui (6-7 metų) –   3,16 Eur.

Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Higienos-norma-2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr V-93.
Vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje „Pasaka“ reglamentuojantys dokumentai:
Lopšelis-darželis ,,Pasaka“ dalyvauja VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros vykdomoje paramos programoje ,,Pienas vaikams“, o nuo 2012 m. vasario 1 d. – Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą. Vaikų mitybai papildomai skiriama pieno produktų ir šviežių vaisių.
Organizuojant vaikų maitinimą yra sudarytas 15-os dienų perspektyvinis valgiaraštis  su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte.

Informacija atnaujinta: 2021-02-01

QR Code Business Card