Mokestis

mokestis už paslaugas

Mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas

Nuo 2023 m. birželio 1 d. nustatytas mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą lopšelyje-darželyje: 

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai moka 25,0 Eur dydžio fiksuotą mėnesinį mokestį.

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai moka nustatytos dienos maitinimo mokestį:

1.1. ankstyvojo amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams iki 3 metų už kiekvieną dieną 4,10 Eur;

1.2. ikimokyklinio  ugdymo grupių vaikams nuo 3 iki 7 metų už kiekvieną dieną 4,40 Eur;

1.3. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams nuo 6 iki 7 metų už kiekvieną dieną 2,20 Eur ugdymo proceso metu, o pasibaigus ugdymo procesui – 4,40 Eur už kiekvieną dieną.

Informacija atnaujinta: 2023.06.02

QR Code Business Card