Vaikų priėmimas

Į lopšelio grupes vaikai priimami nuo 1,5 iki 3 metų, darželio grupes – nuo 3 iki 5 metų,    priešmokyklines – 5 – 6 metų.  Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų: lopšelio grupėse nuo 1,5 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų, darželio grupėse ne daugiau kaip 20 vaikų, priešmokyklinio ugdymo grupėse gali būti 5-20 vaikų. Išimties atveju, direktoriaus sprendimu, į lopšelio grupę gali būti priimami ir jaunesni nei 1,5 metų vaikai.

Vaikai į lopšelį-darželį priimami, vadovaujantis VAIKŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUS-DARŽELIUS IR MOKYKLAS-DARŽELIUS TVARKOS-APRAŠAS

INFORMACIJA TĖVAMS

Daugiau nei pusmetį veikianti „Tėvų linija” – vienintelė vieta, kur visos Lietuvos tėvai gali gauti nemokamą, profesionalią psichologinę pagalbą vaikų auklėjimo klausimais. Paskambinus nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12, su Paramos vaikams centro psichologais galima konsultuotis dėl įvairių problemų, kylančių visais vaikų amžiaus tarpsniais.

Daugiau informacijos: prisegtuke, čia ir Facebook paskyroje

Gerb. tėveliai (globėjai),

Informuojame, kad tėveliai auginantys vaikus su lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (bronchų astma, atopinis dermatitas, cukrinis diabetas ir kt., kuriam reikalinga pagalba darželyje, pvz. išgerti vaistus, laikytis gydytojo rekomendacijų mitybai ar kt.) gali kreiptis į darželio administraciją dėl individualios pagalbos ugdytiniui savirūpos plano sudarymo.

Pagalba vaiko savirūpai organizuojama atsižvelgiant į jo poreikius ir gydytojo rekomendacijas pagal tėvų prašymą.

Kilus daugiau klausimų, prašome kreiptis į visuomenės sveikatos specialistę arba darželio administraciją.

Lopšelio-darželio „Pasaka“

visuomenės sveikatos specialistė

Indrė Jasionienė

El. paštas: indre@alytausvsb.lt

Tel. Nr. 8-675-10517

QR Code Business Card