Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už IV ketv.

2022 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už IV ketv.

2021 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už IV ketv.

2020 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už IV ketv.

2019 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už IV ketv.

Biudžeto vykdymo 2019-12-31 aiškinamasis raštas

2018 metai

Biudžeto-išlaidų-sąmatos-vykdymo-ataskaita-už-IV-ketvirtį

Biudžeto-išlaidų-vykdymo-ataskaita-už-2018-m.-III-ketv.

Biudžeto-išlaidų-vykdymo-ataskaita-už-2018-m.-II-ketv.

Biudžeto-išlaidų-vykdymo-ataskaita-už-2018-m.-I-ketv.

2017 metai

Paaiškinamasis-raštas

Biudžeto-išlaidų-sąmatos-vykdymo-ataskaita-2017-12-mėn.

Biudžeto-išlaidų-sąmatos-vykdymo-ataskaita-2017-09-30

Biudžeto-išlaidų-sąmatos-vykdymo-ataskaita-2017-06-30

biudzeto-ataskaitos-2017-I-ketv

 2016 metai

biudzeto-ataskaitos-2016

Biudžeto-išlaidų-sąmatos-vykdymo-2016-m.-rugsėjo-30-d.-ataskaita-Suvestinė

Aiškinamasis-raštas-prie-biudžeto-išlaidų-sąmatos-vykdymo-2016-m.-birželio-30-d.-ataskaitos

Biudžeto-išlaidų-sąmatos-vykdymo-2016-m.-birželio-30-d.-ataskaita

biudzeto_ataskaitos_2016_I_ketv

Informacija atnaujinta: 2023.10.28

QR Code Business Card