Veiklos sritys

Lopšelio-darželio „Pasaka“ veiklos sritis – švietimas.
Lopšelio-darželio pagrindinės veiklos rūšys:
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:
sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.

Informacija atnaujinta: 2020.02.23

QR Code Business Card