Bendradarbiavimas

Lopšelis-darželis bendradarbiauja su:
  •  Alytaus miesto Dzūkijos ir Dainavos pagrindinėmis mokyklomis;
  •  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus apskrities  vaiko teisių apsaugos skyriumi;
  •  Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba;
  •  VšĮ „Lututės“ leidykla. „Pelėdžiukų“ grupės vaikai ir auklėtojos yra „Lutučiukų“ klubo nariai, aktyviai dalyvauja konkursuose;
  •  Alytaus miesto lopšeliais-darželiais;
  •  Alytaus kraštotyros muziejumi;
  •  Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriumi;
  •  Alytaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba.

Informacija atnaujinta: 2018-10-28

QR Code Business Card