Ugdymo programos

Pedagogai dirba pagal neformaliojo švietimo programas:

Alytaus-lopšelio-darželio-Pasaka-ikimokyklinio-ugdymo-programa „Augu su pasaka“, patvirtinta  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr. T-208.
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa  patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269
Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa

Alkoholio-tabako-ir-kitų-psichiką-veikiančių-medžiagų-vartojimo-prevencijos-programa

Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa.

Alkoholio-tabako-ir-kitų-psichiką-veikiančių-medžiagų-vartojimo-prevencijos-programa.

Etninio ugdymo gairės „Po Tėviškės dangum“.

Socialinio – emocinio ugdymo programa  „Dramblys“.

Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimočiai“

Informacija atnaujinta: 2023-09-28

QR Code Business Card