Ugdymo programos

Pedagogai dirba pagal neformaliojo švietimo programas:

Alytaus-lopšelio-darželio-Pasaka-ikimokyklinio-ugdymo-programa „Augu su pasaka“, patvirtinta  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr. T-208.
Priešmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa-2014-m., patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779
Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa

Alkoholio-tabako-ir-kitų-psichiką-veikiančių-medžiagų-vartojimo-prevencijos-programa

Etninio ugdymo gairės „Po Tėviškės dangum“

Socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“
Daugiau informacijos: www.vaikolabui.lt

Gyvenimo_igudziu_ugdymo_programa

Informacija atnaujinta: 2019-05-09

QR Code Business Card