Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija įstaigoje Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“

Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus 2017-12-29 įsakymu Nr. V-78 paskirtas atsakingas asmuo vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje:

Informacija atnaujinta: 2019.12.08

QR Code Business Card