Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka”

Administracija

img-fluid

Jurgita Miškinienė

direktorė
Tel. (8 315) 76 600, el.paštas ld@pasaka.alytus.lm.lt , direktore@pasaka.alytus.lm.lt
Darbo laikas:

I  7.00 – 11.00           11.30 – 15.45

II  9.00 – 13.00          13.30 – 17.30

III 7.00 – 11.00         11.30 – 15.45

IV 7.00 – 11.00         11.30 – 15.00

V 7.30 – 13.00          13.30 – 16.00

Jurgita Miškinienė gimė 1974 m. liepos 1 d. Alytuje. Ištekėjusi. 1992 m. baigė 8-ąją vidurinę mokyklą. 2004 m. baigė Vilniaus Kolegijos neuniversitetinių edukacijos studijų krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programą ir įgijo auklėtojos kvalifikaciją. Nuo 1993 m. iki 2020 m. spalio 26. dirbo Alytaus lopšelyje-darželyje „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja. 2014 m. suteikta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija. 2017 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė edukologijos studijų krypties švietimo vadybos studijų programą ir įgijo Edukologijos magistro laipsnį. Nuo 2020 m. spalio 27 d. dirba Alytaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“ direktore.
img-fluid

Sigutė Ramanavičiūtė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel. (8 315) 76 600, el.paštas ld@pasaka.alytus.lm.lt, pavaduotoja@pasaka.alytus.lm.lt
Darbo laikas:

I-IV  8.30 – 12:00   12.30 – 17:00
II-V  7:00 – 12:00     12.30 – 15.30
III  8:00 – 12:00     12.30 – 16.30

1990–1995 metais mokėsi ir baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybės, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikaciją. Nuo 1993 m. dirba Alytaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
img-fluid

Jolanta Sketerskienė

direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Darbo laikas:

I  7:00 – 12:00     12.30 – 15.30
II-IV 7:30 – 12:00     12:30 – 16:00
V  8.30 – 12:00        12.30 – 17.00

Išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis. 1994 m. baigė Utenos technikos aukštesniają mokyklą, siuvinių gamybos specialybės studijas ir įgijo technologo-konstruktoriaus kvalifikaciją.

2007 m baigė Alytaus kolegiją, įmonių finansų vadybos studijas ir įgijo vadybininko kvalifikaciją. 1998–2014 m. dirbo lopšelio-darželio „Pasaka“ auklėtojo padėjėja. Nuo 2014 m. birželio 1 d. dirba direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

img-fluid

Aldona Ažukienė

maitinimo organizavimo ir higienos specialistė
tel. (8 315) 76 601
Darbo laikas:

I ,II, IV, V  7:45 – 12:15     12.45 – 16.15
III V  8.30 – 12:15        12.45 – 17.00

img-fluid

Jurgita Bagdanavičienė

raštinės administratorė
tel. (8 315) 76 600
Darbo laikas:

I -V  7:30 – 12:00     12.30 – 16.00

QR Code Business Card